§ 11. - Statut wzorowy dla spółek drogowych. - Dz.U.1949.51.387 - OpenLEX

§ 11. - Statut wzorowy dla spółek drogowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.51.387

Akt utracił moc
Wersja od: 27 września 1949 r.
§  11.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.