§ 2. - Statut Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. - Dz.U.2021.2023 t.j. - OpenLEX

§ 2. - Statut Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2023 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 listopada 2021 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.