[Czas pracy sędziego Trybunału] - Art. 8. - Status sędziów Trybunału Konstytucyjnego. - Dz.U.2018.1422 t.j. - OpenLEX

Art. 8. - [Czas pracy sędziego Trybunału] - Status sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1422 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lipca 2018 r.
Art.  8.  [Czas pracy sędziego Trybunału]

Czas pracy sędziego Trybunału jest określony wymiarem jego zadań.