[Podanie nieprawdy w oświadczeniu o działalności gospodarczej małżonka lub w oświadczeniu majątkowym sędziego Trybunału] - Art.... - Dz.U.2018.1422 t.j. - OpenLEX

Art. 38. - [Podanie nieprawdy w oświadczeniu o działalności gospodarczej małżonka lub w oświadczeniu majątkowym sędziego Trybunału] - Status sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1422 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lipca 2018 r.
Art.  38.  [Podanie nieprawdy w oświadczeniu o działalności gospodarczej małżonka lub w oświadczeniu majątkowym sędziego Trybunału]
1. 
Kto będąc obowiązany do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 13 ust. 1 lub w art. 14 ust. 1, podaje w nim nieprawdę,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

2. 
W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w ust. 1

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.