[Zakaz pełnienia funkcji w organach osób prawnych; zakaz posiadania akcji lub udziałów; zakaz prowadzenia działalności... - Dz.U.2018.1422 t.j. - OpenLEX

Art. 37. - [Zakaz pełnienia funkcji w organach osób prawnych; zakaz posiadania akcji lub udziałów; zakaz prowadzenia działalności gospodarczej; wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz na pozbawienie wolności sędziego Trybunału w stanie spoczynku] - Status sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1422 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lipca 2018 r.
Art.  37.  [Zakaz pełnienia funkcji w organach osób prawnych; zakaz posiadania akcji lub udziałów; zakaz prowadzenia działalności gospodarczej; wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz na pozbawienie wolności sędziego Trybunału w stanie spoczynku]

Do sędziego Trybunału w stanie spoczynku przepisy art. 11 ust. 1 i 2, art. 12, art. 18a oraz art. 20-23 stosuje się odpowiednio.