[Przejście w stan spoczynku] - Art. 31. - Status sędziów Trybunału Konstytucyjnego. - Dz.U.2018.1422 t.j. - OpenLEX

Art. 31. - [Przejście w stan spoczynku] - Status sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1422 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lipca 2018 r.
Art.  31.  [Przejście w stan spoczynku]

Sędzia Trybunału przechodzi w stan spoczynku po zakończeniu kadencji.