[Kary dyscyplinarne] - Art. 29. - Status sędziów Trybunału Konstytucyjnego. - Dz.U.2018.1422 t.j. - OpenLEX

Art. 29. - [Kary dyscyplinarne] - Status sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1422 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lipca 2018 r.
Art.  29.  [Kary dyscyplinarne]

Karami dyscyplinarnymi są:

1)
upomnienie;
2)
nagana;
3)
obniżenie wynagrodzenia sędziego Trybunału w wysokości od 10% do 20% na okres do 2 lat;
4)
złożenie sędziego Trybunału z urzędu.