[Wyłączenie kasacji] - Art. 28. - Status sędziów Trybunału Konstytucyjnego. - Dz.U.2018.1422 t.j. - OpenLEX

Art. 28. - [Wyłączenie kasacji] - Status sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1422 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lipca 2018 r.
Art.  28.  [Wyłączenie kasacji]

Od orzeczenia dyscyplinarnego wydanego w drugiej instancji kasacja nie przysługuje.