[Sąd dyscyplinarny] - Art. 25. - Status sędziów Trybunału Konstytucyjnego. - Dz.U.2018.1422 t.j. - OpenLEX

Art. 25. - [Sąd dyscyplinarny] - Status sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1422 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lipca 2018 r.
Art.  25.  [Sąd dyscyplinarny]
1. 
W postępowaniu dyscyplinarnym orzeka Trybunał jako sąd dyscyplinarny:
1)
pierwszej instancji - w składzie trzech sędziów Trybunału;
2)
drugiej instancji - w składzie pięciu sędziów Trybunału.
2. 
Sędziów Trybunału do składów orzekających wyznacza w drodze losowania Prezes Trybunału. W losowaniu składu sądu dyscyplinarnego drugiej instancji nie uczestniczą sędziowie Trybunału, którzy orzekali w sprawie w pierwszej instancji.