[Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziego Trybunału] - Art. 24. - Status sędziów Trybunału Konstytucyjnego. - Dz.U.2018.1422 t.j. - OpenLEX

Art. 24. - [Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziego Trybunału] - Status sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1422 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lipca 2018 r.
Art.  24.  [Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziego Trybunału]
1. 
Sędzia Trybunału odpowiada dyscyplinarnie przed Trybunałem za naruszenie przepisów prawa, uchybienie godności urzędu sędziego Trybunału, naruszenie Kodeksu Etycznego Sędziego Trybunału Konstytucyjnego lub inne nieetyczne zachowanie mogące podważać zaufanie do jego bezstronności lub niezawisłości.
2. 
Za wykroczenia sędzia Trybunału odpowiada tylko dyscyplinarnie.