[Skład Trybunału; kadencja; wybór sędziego Trybunału] - Art. 2. - Status sędziów Trybunału Konstytucyjnego. - Dz.U.2018.1422 t.j. - OpenLEX

Art. 2. - [Skład Trybunału; kadencja; wybór sędziego Trybunału] - Status sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1422 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lipca 2018 r.
Art.  2.  [Skład Trybunału; kadencja; wybór sędziego Trybunału]
1. 
Trybunał składa się z piętnastu sędziów.
2. 
Sędziego Trybunału wybiera Sejm. Kadencja sędziego trwa 9 lat. Zasady wyboru i związane z tym terminy procedowania określa Regulamin Sejmu.