[Odprawa pośmiertna i uposażenie rodzinne] - Art. 18a. - Status sędziów Trybunału Konstytucyjnego. - Dz.U.2018.1422 t.j. - OpenLEX

Art. 18a. - [Odprawa pośmiertna i uposażenie rodzinne] - Status sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1422 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lipca 2018 r.
Art.  18a.  [Odprawa pośmiertna i uposażenie rodzinne]

W razie śmierci sędziego Trybunału stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące świadczeń, o których mowa w art. 101 i art. 102 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, z późn. zm.), oraz przepisy wydane na podstawie art. 103 tej ustawy.