[Wzory formularzy oświadczeń] - Art. 15. - Status sędziów Trybunału Konstytucyjnego. - Dz.U.2018.1422 t.j. - OpenLEX

Art. 15. - [Wzory formularzy oświadczeń] - Status sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1422 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lipca 2018 r.
Art.  15.  [Wzory formularzy oświadczeń]
1. 
Wzory formularzy oświadczeń, o których mowa w art. 13 ust. 1, są określone w załącznikach nr 1 i 2 do ustawy.
2. 
Wzór formularza oświadczenia, o którym mowa w art. 14 ust. 1, jest określony w załączniku nr 3 do ustawy.