[Nieważność wyboru lub powołania do organu osoby prawnej] - Art. 12. - Status sędziów Trybunału Konstytucyjnego. - Dz.U.2018.1422 t.j. - OpenLEX

Art. 12. - [Nieważność wyboru lub powołania do organu osoby prawnej] - Status sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1422 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lipca 2018 r.
Art.  12.  [Nieważność wyboru lub powołania do organu osoby prawnej]

Wybór lub powołanie do władz spółki, spółdzielni lub fundacji z naruszeniem zakazów określonych w art. 11 ust. 1 pkt 1-3 są z mocy prawa nieważne i nie podlegają wpisowi do właściwego rejestru.