§ 2. - Standardy obciążenia pracą kuratora zawodowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.116.1100

Akt utracił moc
Wersja od: 4 lipca 2003 r.
§  2.
Standardy obciążenia pracą kuratorów zawodowych nie obejmują przeprowadzania wywiadów środowiskowych oraz obecności przy kontaktach rodziców z dziećmi ustalonych przez sąd opiekuńczy.