Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1573

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 października 2020 r.
§  1.  Określa się standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu:
1) lekarza - stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) lekarza dentysty - stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) farmaceuty - stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4) pielęgniarki - stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5) położnej - stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6) diagnosty laboratoryjnego - stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;
7) fizjoterapeuty - stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;
8) ratownika medycznego - stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia.