§ 1. - Standardy kształcenia dla kierunków studiów weterynarii i architektury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.207.1233

Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 2011 r.
§  1.
Określa się standardy kształcenia dla następujących kierunków studiów:
1)
weterynaria - stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
architektura - stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia.