[Siatka obezwładniająca] - Art. 18. - Środki przymusu bezpośredniego i broń palna. - Dz.U.2019.2418 t.j. - OpenLEX

Art. 18. - [Siatka obezwładniająca] - Środki przymusu bezpośredniego i broń palna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2418 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2022 r.
Art.  18.  [Siatka obezwładniająca]
1. 
Siatki obezwładniającej można użyć lub ją wykorzystać, jeżeli użycie innych środków przymusu bezpośredniego jest niemożliwe albo może okazać się nieskuteczne, w przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 2-5, 7, 10 i 11.
2. 
Siatki obezwładniającej używa się w celu unieruchomienia osoby lub wykorzystuje się ją w celu unieruchomienia zwierzęcia.
3. 
Siatkę obezwładniającą miota się z broni palnej albo innych urządzeń albo zarzuca się ją ręcznie.