[Kaftan bezpieczeństwa] - Art. 16. - Środki przymusu bezpośredniego i broń palna. - Dz.U.2019.2418 t.j. - OpenLEX

Art. 16. - [Kaftan bezpieczeństwa] - Środki przymusu bezpośredniego i broń palna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2418 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2022 r.
Art.  16.  [Kaftan bezpieczeństwa]
1. 
Kaftana bezpieczeństwa lub pasa obezwładniającego używa się, jeżeli użycie innych środków przymusu bezpośredniego jest niemożliwe albo może okazać się nieskuteczne, w przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 3, 4, 6, 10, 11, 13 i 14.
2. 
Kaftana bezpieczeństwa lub pasa obezwładniającego jednoczęściowego używa się w celu unieruchomienia rąk.
3. 
Pasa obezwładniającego wieloczęściowego używa się w celu unieruchomienia osoby.
4. 
Użycie kaftana bezpieczeństwa lub pasa obezwładniającego nie może utrudniać oddychania lub tamować obiegu krwi.
5. 
W przypadku użycia kaftana bezpieczeństwa lub pasa obezwładniającego w stosunku do nieletniego lub kobiety o widocznej ciąży, osobie tej należy niezwłocznie zapewnić pomoc medyczną, a dalsze użycie tych środków uzależnia się od opinii osoby udzielającej tej pomocy.