Art. 11. - [Działania uzasadniające użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego] - Środki przymusu bezpośredniego i broń palna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.202 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2023 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  11.  [Działania uzasadniające użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego]

Środków przymusu bezpośredniego można użyć lub wykorzystać je w przypadku konieczności podjęcia co najmniej jednego z następujących działań:

1)
wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez uprawnionego poleceniem;
2)
odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby;
3)
przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby;
4)
przeciwdziałania naruszeniu porządku lub bezpieczeństwa publicznego;
5)
przeciwdziałania bezpośredniemu zamachowi na ochraniane przez uprawnionego obszary, obiekty lub urządzenia;
6)
ochrony porządku lub bezpieczeństwa na obszarach lub w obiektach chronionych przez uprawnionego;
7)
przeciwdziałania zamachowi na nienaruszalność granicy państwowej w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej;
8)
przeciwdziałania niszczeniu mienia;
9)
zapewnienia bezpieczeństwa konwoju lub doprowadzenia;
10)
ujęcia osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą;
11)
zatrzymania osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą;
12)
pokonania biernego oporu;
13)
pokonania czynnego oporu;
14)
przeciwdziałania czynnościom zmierzającym do autoagresji.