Art. 48. - Środki farmaceutyczne, artykuły sanitarne i apteki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.3.19

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 listopada 1991 r.
Art.  48.
1.
Kto reklamuje leki

podlega karze aresztu do 3 miesięcy i grzywny do 50.000 zł lub jednej z tych kar.

2.
Kto, będąc uprawniony do przekazywania informacji o środkach farmaceutycznych i artykułach sanitarnych, przekazuje ją w formie mogącej wprowadzić w błąd co do właściwości leczniczych tych środków lub artykułów,

podlega karze grzywny do 50.000 zł.