Środki dopuszczone do skażania spirytusu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.73.775

Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 18 czerwca 2001 r.
w sprawie środków dopuszczonych do skażania spirytusu.

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie spirytusu, wyrobie i rozlewie wyrobów spirytusowych oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 31, poz. 353) zarządza się, co następuje:
Określa się środki dopuszczone do skażania spirytusu oraz minimalną ilość ich zastosowania.
Środki dopuszczone do skażania spirytusu oraz minimalną ilość ich zastosowania, o których mowa w § 1, zawiera załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  1

ŚRODKI DOPUSZCZONE DO SKAŻANIA SPIRYTUSU ORAZ MINIMALNA ILOŚĆ ICH ZASTOSOWANIA

Lp.Nazwa środka skażającegoIlość środka skażającego na 100 l spirytusu 100% nie mniej niż
123
14-chloro-m-krezol1 l
2Aceton3 l
3Alfol 12142 l
4Alkohol benzylowy3 l
5Alkohol butylowy5 l
6Alkohol izopropylowy (2-propanol)10 l
7Alkohol n-propylowy (propanol)5 l
8Anilina3 kg
9Benzol lub benzen3 l
10Benzylidenoaceton3,0 kg
11Benzyna3 l
12Bifenol N-952 l
13Bitrex-Benzoesan denatonium0,3 g
14Bromek lub chlorek etylu0,3 l
15Chloroform lub jodoform0,3 l
16Disiarczek węgla2 l
17Ekstrakt chmielowy0,3 kg
18Eter dietylowy3 l
19Fenol lub krezol1 l
20Formalina1 l
21Ftalan dibutylu1 l
22Ftalan dietylu0,7 l
23Ftalan dimetylu1 l
24Ftalan dioktylu1 l
25Glukonian chloroheksydyny 20% roztwór wodny (chlorhexidinum gluconicum)1 l
26Iditol (nowolak)2 kg
27Jod krystaliczny0,1 kg
28Jod roztwór 10% w etanolu1 l
29Kalafonia2 kg
30Kamfora1 kg
31Keton etylowo-metylowy3 l
32Keton metylowo-naftylowy10,0 kg
33Komozycja WILD FLOWER PV009221 produkcji niemieckiej0,5 kg
34Koncentrat aromatu 210339/AR0014 Pollena Aroma20 l
35Koncentrat lakieru do włosów Luriskol lub Polimer OW/VP i kompozycja hapachowa (100+2/lub/ 100+3)10 l
36Kreozot2 kg
37Ksylen3 l
38Kwas salicylowy2 kg
39Kwas siarkowy (VI) min. 70%1 kg
40Lakier bakelitowy (rezolit)8 l
41Maślan etylu5 l
42Mentol0,5 kg
43Nafta2 l
44Nipagina (aseptina)3 kg
45Octan butylu5 l
46Octan etylu5 l
47Octan pentylu5 l
48Octan winylu5 l
49Ogólny środek skażający o symbolu AT 800,3 l
50Oktamyl5 l
51Olej rycynowy1 l
52Olejki eteryczne lub kompozycje zapachowe niekonsumpcyjne1 kg
53Pentanol5 l
54Politura spirytusowa 20%8 kg
55Rozpuszczalnik Nitro5 kg
56Salicylan fenylu1 kg
57Salicylan metylu1,5 kg
58Skażalnik o symbolu GIS0,15 kg
59Szelak3 kg
60Tabak Aroma Typ MALBORO o symbolu 0/132199 i o symbolu 0/1321775 kg
61Terpentyna2 l
62Tetrachlorek węgla1,5 l
63Toluol lub toluen3 l
64Trichloroetylen2 l
65Trietyloamina0,5 kg
66Tymol0,5 kg
67Woda amoniakalna 25%2 l
68Wodorotlenek potasu lub sodu (roztwór 20%)5 kg
69Wodorotlenek sodu lub potasu (krystaliczny)1 kg
70Zasady pirydynowe lub pirydyna1 l
71Żywica benzoesowa - roztwór etanolowy (1+5)5 kg
1 Załącznik zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2002 r. (Dz.U.02.55.485) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 maja 2002 r.