§ 3. - Sprzedaż wyrobów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.49.343

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 1925 r.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Sprostowanie:

W Dz. U. R. P. Nr. 46, poz. 322 w rozp. Min. Przem. i Handlu z dn. 5.V.1925 r. o wprowadzeniu w obieg pocztowych znaczków opłaty nowej edycji w wierszu pierwszym wydrukowano "... 3 czerwca 1925 r.", winno być "... 3 czerwca 1924 r.".