§ 2. - Sprzedaż wyrobów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.67.476

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 lipca 1925 r.
§  2.
Sprzedaż i nabywanie wyrobów tytoniowych, wymienionych w § 1 niniejszego rozporządzenia po terminie określonym w § 1 tego rozporządzenia, karane będzie po myśli postanowień art. 32, 33 i 34 ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. (Dz. U. R. P. № 47, poz. 409).