Art. 3. - Sprzedaż placu państwowego w Uniejowie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.59.515

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 lipca 1927 r.
Art.  3.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.