Sprzedaż placu państwowego w Uniejowie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.59.515

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 lipca 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 24 czerwca 1927 r.
w sprawie sprzedaży placu państwowego w Uniejowie.

Na zasadzie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U R. P. № 78, poz. 443) postanawiam co następuje:

Upoważnia się Ministra Robót Publicznych do dokonania sprzedaży placu państwowego o powierzchni 1.065,30 metrów kwadratowych, przy ulicy Łęczyckiej pod № 75 w Uniejowie, w powiecie tureckim, województwie łódzkiem.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Robót Publicznych.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.