Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.93.685

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 listopada 1921 r.

USTAWA
z dnia 8 listopada 1921 r.
w przedmiocie sprzedaży państwowych majątków górniczych, położonych w Ziemi Radomskiej.

Art.  1.

Upoważnia się Ministra Przemysłu i Handlu do sprzedania., w porozumieniu z Ministrem Skarbu, państwowych majątków górniczych:. Rejów, Samsonów, Bzin, Sielpia i Białogon z zachowaniem przepisanych prawnych formalności, czy to drogą publicznego przetargu, czy też za pośrednictwem zebrania konkurencyjnych ofert, mając jednocześnie na uwadze wybór osób lub firm, dających największą rękojmię podniesienia oko licznego przemysłu i racjonalnego wykorzystania rud, minerałów, kamieniołomów dla celów przemysłowych.

Art.  2.

Wykonanie ustawy niniejszej powierza się Ministrowi Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

Art.  3.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.