§ 3. - Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, będących w Zarządzie Państwowych Zakładów Graficznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.56.575

Akt indywidualny
Wersja od: 30 czerwca 1924 r.
§  3.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Skarbu.