Sprzedaż nieruchomości państwowej w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.19.169

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 marca 1929 r.

USTAWA
z dnia 7 marca 1929 r.
o sprzedaży nieruchomości państwowej w Warszawie.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:

Zezwala się na sprzedaż Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie nieruchomości państwowej, położonej w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej, oznaczonej Nr. hip. 8391, tworzącej parcelę gruntową o powierzchni 43.163 m2, za cenę ulgową zł. 265.005.

Dokonanie sprzedaży i ustalenie bliższych warunków sprzedaży porucza się Ministrowi Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.