Sprzedaż nieruchomości państwowej w Milowicach pod Sosnowcem w powiecie będzińskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.85.760

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 września 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 17 września 1927 r.
o sprzedaży nieruchomości państwowej w Milowicach pod Sosnowcem w powiecie będzińskim.

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. № 78, poz. 443) postanawiam co następuje:

Upoważnia się Ministra Robót Publicznych do sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej № hipotecznym 1954, składającej się z parceli o powierzchni 2.613,73 m², murowanego budynku mieszkalnego, komórek murowanych i studni, położonej w Milowicach pod Sosnowcem w powiecie będzińskim, województwie kieleckiem.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.