Sprostowanie ustępów końcowych art. 2 Umowy polsko-gdańskiej, dotyczącej wzajemnego wykonywania orzeczeń sądowych, podpisanej w Gdańsku dnia 28 listopada 1925 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.59.522

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 lipca 1927 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 czerwca 1927 r.
w sprawie sprostowania ustępów końcowych art. 2 Umowy polsko-gdańskiej, dotyczącej wzajemnego wykonywania orzeczeń sądowych, podpisanej w Gdańsku dnia 28 listopada 1925 r.

W Umowie polsko-gdańskiej, dotyczącej wzajemnego wykonywania orzeczeń sądowych (Dz. U. R. P. z dnia 23 czerwca 1927 r. № 55, poz. 490) ustępy końcowe art. 2, wydrukowane na str. 765 Dziennika Ustaw R. P., winny przedstawiać się następująco:
4)
jeśli pozwany w pisemnem lub telegraficznem oświadczeniu poddał się właściwości sądu orzekającego,
5)
jeśli orzeczenie sądowe zapadło na skargę wzajemną,

chyba, że wedle ustawodawstwa tej Strony, która ma orzeczenie wykonać, przewidziany jest sąd inny jako wyłącznie właściwy.