Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.42.258

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 maja 1920 r.

OBWIESZCZENIE
z dnia 28 maja 1920 r.
w przedmiocie sprostowania ustawy z dnia 9 marca 1920 r., zmieniającej niektóre postanowienia ustaw o postępowaniu sądowem cywilnem, obowiązujących w b. dzielnicy austriackiej.

Do ustawy z dnia 9 marca 1920 r., zmieniającej niektóre postanowienia ustaw o postępowaniu sądowem cywilnem, obowiązujących w b. dzielnicy austrjackiej (Dz. Ust. №24 poz. 144), wkradła się następująca omyłka drukarska" którą należy sprostować:
W art. 3 p. 22 wiersz 5 między słowami: "temu się" i "sprzeciwi" opuszczone słowo "nie"; ustęp ten winien brzmieć: "temu się nie sprzeciwi".

Sprostowanie.

W № 39 poz. 230 str. 558 Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w tytule ustawy "o przywróceniu praw, utraconych wskutek przestępstw politycznych i wojskowych" zamiast: "Ustawa z dnia 4 kwietnia 1920 r." winno być: "Ustawa z dnia 4 maja 1920 r.".