Sprostowanie ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 roku w przedmiocie uzupełnienia i zmian w ustawie z dnia 7 maja 1920 r. o likwidacji... - Dz.U.1922.35.304 - OpenLEX

Sprostowanie ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 roku w przedmiocie uzupełnienia i zmian w ustawie z dnia 7 maja 1920 r. o likwidacji serwitutów na terenie b. Królestwa Kongresowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.35.304

Akt utracił moc
Wersja od: 21 maja 1922 r.

OBWIESZCZENIE
w sprawie sprostowania ustawy z 7 kwietnia 1922 roku w przedmiocie uzupełnienia i zmian w ustawie z 7 maja 1920 r. o likwidacji serwitutów na terenie b. Królestwa Kongresowego (Dz. U. R. P. № 30, poz. 239).

W tekście powołanej wyżej ustawy opuszczono artykuł 11, który brzmi jak następuje:
"Ustawa niniejsza ma zastosowanie do wszystkich spraw wszczętych i niezakończonych na mocy ustawy z 7 maja 1920 r. o likwidacji serwitutów na terenie b. Królestwa Kongresowego (Dz. U. R. P. № 42, poz. 249)".

Artykuły, oznaczone liczbami 11 i 12, otrzymują odpowiednią numerację 12 i 13.