Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.55.345

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lipca 1920 r.

OBWIESZCZENIE
w sprawie sprostowania ustawy z dnia 29 maja 1920 roku w przedmiocie zmiany przepisów o opodatkowaniu spadków i darowizn.

W N-rze 49 Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, poz. 299, w ustawie z dnia 29 maja 1920 r. w przedmiocie zmiany przepisów o opodatkowaniu spadków i darowizn, w art. 51, w wierszu drugim, pomiędzy słowa "stosowana" a "również" należy wstawić słowa: "z wyjątkiem art. 21-23".