§ 3. - Sprostowanie rozporządzenia z dnia 15 lutego 1924 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 6 grudnia 1923 r. o zastosowaniu stałej jednostki do obliczania danin, niektórych innych dochodów publicznych oraz kredytów, udzielanych przez instytucje państwowe i samorządowe, odnośnie do przepisów ustawowych o państwowym podatku dochodowym, zawartych w rozporządzeniu z dnia 14 lipca 1923 r. i w ustawie z dnia 10 stycznia 1924 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.27.276

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1924 r.
§  3.
§ 6 powołanego rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 15 lutego 1924 r. otrzymuje brzmienie następujące:

"Kwoty podatkowe, przypadające na rok 1924 według skali podanej w § 5 niniejszego rozporządzenia, podwyższa się o 20% w myśl postanowienia art. 5 ustawy z dnia 10 stycznia 1924 r. w przedmiocie przepisów o państwowym podatku dochodowym, obowiązujących na całym obszarze Rzeczypospolitej (Dz. U. R. P. № 13, poz. 110)".