Sprostowanie rozporządzenia z dnia 11 kwietnia 1925 r. o ulgach celnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.49.342

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 maja 1925 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH
z dnia 9 maja 1925 r.
w sprawie sprostowania rozporządzenia z dnia 11 kwietnia 1925 r. o ulgach celnych.

Na podstawie art. 7 punkt b ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. № 80, poz. 777) zarządza się co następuje:
W zdaniu drugiem ustępu drugiego § 3 rozporządzenia z dnia 11 kwietnia 1925 r. o ulgach celnych (Dz. U. R. P. № 39, poz. 272), po wyrazach: "...będą udzielone ulgi celne..." wstawia się wyrazy: "za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu".