§ 1. - Sprostowanie rozporządzenia z dnia 11 kwietnia 1925 r. o ulgach celnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.49.342

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 maja 1925 r.
§  1.
W zdaniu drugiem ustępu drugiego § 3 rozporządzenia z dnia 11 kwietnia 1925 r. o ulgach celnych (Dz. U. R. P. № 39, poz. 272), po wyrazach: "...będą udzielone ulgi celne..." wstawia się wyrazy: "za pozwoleniem Ministerstwa Skarbu".