Sprostowanie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lutego 1923 r. o utworzeniu miasta Ruda-Pabjanicka w powiecie łódzkim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.55.560

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 1924 r.

OBWIESZCZENIE
z dnia 26 czerwca 1924 r.
dotyczące sprostowania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 Sutego 1923 r. o utworzeniu miasta Ruda-Pabjanicka w powiecie łódzkim (Dz. U. R. P. № 17, poz. 308).

W § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lutego 1923 r. o utworzeniu miasta Ruda-Pabjanicka w powiecie łódzkim (Dz. U. R. P. № 17, poz. 108) w wierszu drugim liczbą "37" należy sprostować na "367" zaś w wierszu trzecim: liczbę "539" należy sprostować na "209".