Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.87.574

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 września 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
z dnia 28 sierpnia 1920 r.
Ministra Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej w sprawie sprostowania rozporządzenia o powołaniu rocznika 1902 do służby wojskowej z dnia 8 sierpnia 1920 r.(Dz. Ustaw Rzplitej Polskiej № 71 z dnia 9 sierpnia 1920 r. poz. 490).

Art.  1.

W rozporządzeniu o powołaniu rocznika 1902 do służby wojskowej z dnia 8 sierpnia 1920 r. (Dz. Ust. Rz. P. № 71 z dnia 9 sierpnia 1920 r. poz. 490) brzmienie art. 2 zmienia się w ten sposób, że zamiast słów: "na pozostałym terenie Państwa dnia 30 sierpnia 1920 r." winno być: "na pozostałym terenie Państwa w terminach, jakie określą Dowództwa Okręgów Generalnych w porozumieniu z właściwym Wojewodą względnie Delegatem Rządu we Lwowie i Komisarzem Rządu w Warszawie".

Art.  2.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.