Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.57.360

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 lipca 1920 r.

OBWIESZCZENIE
z dnia 19 lipca 1920 r.
w przedmiocie sprostowania rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego w sprawie przewożenia i ekshumacji zwłok.

Do rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego w sprawie przewożenia i ekshumacji zwłok (Dz. Ust. Nr 42 poz. 258) wkradły się następujące omyłki, które należy sprostować:
W art 6 zamiast "...do stacji odbiorczej na cmentarz przeznaczenia" winno być: "do stacji odbiorczej i na cmentarz przeznaczenia".

W art. 11 zamiast "Przekroczenie niniejszych przepisów będzie karane" winno być: "Przekroczenie niniejszych przepisów, o ile czyn karygodny nie podlega ukaraniu w myśl ogólnych postanowień karnych będzie karane..."

Przy końcu tekstu opuszczono: Warszawa, d. 6 Maja 1920 roku.