Sprostowanie pomyłki w rozporządzeniu z dnia 1 lutego 1924 r. w przedmiocie dostarczania drzewa opałowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.37.396

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 kwietnia 1924 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROBÓT PUBLICZNYCH
z dnia 23 kwietnia 1924 r.
w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Dóbr Państwowych, Skarbu i Spraw Wewnętrznych o sprostowaniu pomyłki w rozporządzeniu Ministra Robót Publicznych z dnia 1 lutego 1924 r. w przedmiocie dostarczania drzewa opałowego (Dz. U. R. P. № 14 poz. 140).

W paragrafie 6 rozporządzenia Ministra Robót Publicznych z dnia 1 lutego 1924 r. w przedmiocie dostarczania drzewa opałowego (Dz. U. R. P. № 14, poz. 140) w wierszu szóstym od góry między słowa "opałowego" a "miękkiego" - wstawić należy opuszczone z powodu pomyłki pisarskiej słowa następujące: "twardego, albo 7 metrów przestrzennych szczapowych lub krąglakowych, względnie 10 metrów przestrzennych karpinowych, względnie 14 metrów przestrzennych gałęziowych drewna opałowego".