Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.43.271

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 maja 1920 r.

OBWIESZCZENIE
z dnia 31 maja 1920 r.
w sprawie sprostowania pomyłki w art. 2-gim rozporządzenia w przedmiocie zatwierdzenia stowarzyszeń spożywczych (Dziennik Ustaw Nr 19 poz. 101).

W art. 2-gim (pierwsze zdanie) rozporządzenia w przedmiocie zatwierdzania stowarzyszeń spożywczych, ogłoszonego w Dzienniku Ustaw Nr 19 poz. 101 zamiast wyrazu "podania" winno być "podanie", zamiast "winny" powinno być "winno" i zamiast słów "w 3 egzemplarzach" winno być "wraz z 3 egzemplarzami statutu".
Prawidłowy zatem tekst pierwszego zdania art. 2-go wskazanego rozporządzenia brzmi, jak następuje:

"Podanie o zatwierdzenie Stowarzyszenia Spożywczego winno być przez założycieli składane wraz z trzema egzemplarzami statutu w Starostwie".