Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.14.87

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lutego 1921 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 24 stycznia 1921 r.
w sprawie sprostowania omyłki w załączniku I. do rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 października 1920 r. w przedmiocie ujednostajnienia i podwyższenia podatków gruntowych i podymnego na obszarze b. Królestwa Kongresowego, ogłoszonego w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej za r. 1920 № 97, poz. 639.

W tekście powyżej wymienionego załącznika, zawierającego taryfę główną dworskiego podatku gruntowego prostuje się niniejszem następującą omyłkę:
w taryfie tej pod L. 75 mylnie podano, że w pow. Sejneńskim norma dworskiego podatku gruntowego z 1-go morga ziemi I-ej klasy wynosi 9,59 marek, zamiast 9,68 marek.