Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.18.109

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 lutego 1921 r.

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MINISTRÓW, MINISTRA SKARBU I MINISTRA B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 12 lutego 1921 r.
w przedmiocie sprostowania omyłki w rozporządzeniu z dnia 30 września 1920 r. w sprawie przyznania państwowym funkcjonarjuszom niższym płac zasadniczych poszczególnych stopni, przewidzianych w art. 14 ustawy o uposażeniu urzędników państwowych i funkcjonarjuszów niższych z dnia 13 lipca 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 95, poz. 625).

W tekście wyżej wymienionego rozporządzenia prostuje się niniejszem następującą omyłkę:
W ustępie pierwszym art. 3 zamiast słowa - "ponad" powinno być słowo "poniżej".