Sprostowanie omyłki w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1927 r. przedłużającem moc obowiązującą przepisów, dotyczących zabezpieczenia na wypadek bezrobocia pracowników umysłowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.4.32

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 stycznia 1928 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 10 stycznia 1928 r.
w sprawie sprostowania omyłki w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1927 r. przedłużającej moc obowiązującą przepisów, dotyczących zabezpieczenia na wypadek bezrobocia pracowników umysłowych.

W § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1927 r. przedłużającego moc obowiązującą przepisów, dotyczących zabezpieczenia na wypadek bezrobocia pracowników umysłowych (Dz. U. R. P. Nr. 113, poz. 953) w wierszu dziewiątym wyrazy: "3 grudnia 1928 r." należy zastąpić wyrazami: "1 lipca 1928 r.".