Sprostowanie omyłki w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 sierpnia 1927 r. o zatwierdzeniu umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem w przedmiocie ubezpieczenia społecznego robotników i pracowników, zajętych w służbie Polskich Kolei Państwowych, podpisanej w Gdańsku dnia 19 stycznia 1927 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.95.847

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 listopada 1927 r.

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 20 października 1927 r.
w sprawie sprostowania omyłki w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 sierpnia 1927 r. o zatwierdzeniu umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem w przedmiocie ubezpieczenia społecznego robotników i pracowników, zajętych w służbie Polskich Kolei Państwowych, podpisanej w Gdańsku dnia 19 stycznia 1927 r.

W wierszach: szóstym tytułu i szóstym art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 sierpnia 1927 r. o zatwierdzeniu umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem w przedmiocie ubezpieczenia społecznego robotników i pracowników, zajętych w służbie Polskich Kolei Państwowych, podpisanej w Gdańsku dnia 19 stycznia 1927 r. (Dz. U. R. P. № 74, poz. 645), wyrazy: "19 stycznia" należy zastąpić przez wyrazy: "13 stycznia".