Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.52.334

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 czerwca 1921 r.

OBWIESZCZENIE
z dnia 20 czerwca 1921 r.
w sprawie sprostowania omyłki druku w ustawie z dnia 17 marca 1921 roku "Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej".

W ustępie drugim art. 125 powołanej wyżej ustawy zamiast ułamka "1/3" winno być "1/4".