Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.50.313

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 czerwca 1921 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 10 czerwca 1921 r.
w sprawie sprostowania omyłek w tekście rozporządzenia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 18 stycznia 1921 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz z Ministrem Spraw Wojskowych w przedmiocie prowadzenia rejestru statków handlowych morskich.

W rozporządzeniu Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 18 stycznia 1921 r., wydanem w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz z Ministrem Spraw Wojskowych, w przedmiocie prowadzenia rejestru statków handlowych morskich, ogłoszonem w Dz. Ust. Rz. P. z 1921 r. № 10, poz. 58 w § 31 w ustępie 4, a wierszu 5 między "e" i słowem "rubryki" opuszczono wyrazy "uskutecznia się podług przepisów dla wypełnienia kolumn "b" "c" "e".
Przy uwzględnieniu powyższej poprawki ustęp 4 § 31 omawianego rozporządzenia posiada następujące brzmienie:

"wypełnienie kolumn "c" i "d", "e" uskutecznia się podług przepisów dla wypełnienia kolumn "b", "c" "e" rubryki 8 (§ 29).

Prócz tego w ostatnim wierszu § 35 mylnie wydrukowano "port ojczystych statków" zamiast jak być powinno "port ojczysty statków".