Sprostowanie omyłek w rozporządzeniu z dnia 30 kwietnia 1921 r. o podwyższeniu opłat komisowego i wprowadzeniu niektórych zmian w dziale b. Przepisów o kolejowych agencjach celnych (Dz. Ust. Nr 41 z dnia 28 maja 1921 r., poz. 255).

Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.57.367

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 lipca 1921 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 3 czerwca 1921 r.
w sprawie sprostowania omyłek w rozporządzeniu Ministra Kolei Żelaznych z dnia 30 kwietnia 1921 r. o podwyższeniu opłat komisowego i wprowadzenia niektórych zmian w dziale b. Przepisów o kolejowych agencjach celnych (Dz. Ust. № 41 z dnia 28 maja 1921 r., poz. 255).

W tekście powyżej wymienionego rozporządzenia prostuje się niniejszem następujące omyłki:

Na str. 599 w § 3 w wierszu 3 zamiast "to - 20 mk. od każdej następnej sztuki", winno być, "to 20 mk. od pierwszej i po 5 mk. od każdej następnej sztuki".