Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.71.498

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 sierpnia 1921 r.

OBWIESZCZENIE
z dnia 16 sierpnia 1921 r.
w sprawie sprostowania omyłek w rozporządzeniu z dnia 21 kwietnia 1921 r. o podziale miejscowości w Państwie Polskiem na klasy dla oznaczenia mnożnika dodatku drożyźnianego do płacy zasadniczej funkcjonarjuszów państwowych (Dz. Ust. R. P. z 1921 r. № 37 poz. 224).

W tekście powyżej wymienionego rozporządzenia prostuje się niniejszern następujące pomyłki:
a) w § 1 (str. 494), w ustąpię wyliczającym miejscowości, położone w b. zaborze austrjackim, a zaliczone do III klasy - zamiast "Brzezinka", winnno być "Brzezinka przy Oświęcimie",
b) w § 1 (str. 495) w ustępie, wyliczającym miejscowości położone w b. zaborze rosyjskim, a zaliczone do IV klasy zamiast "Suszyn" winno być "Tuszyn"; w ustępie wyliczającym miejscowości położone w b. zaborze austrjackim, a zaliczone do IV klasy zamiast "Inwalid", winno być "Inwałd", zamiast "Sułkowice", winno być "Sułkowice koło Andrychowa", zamiast "Targanice", winno być "Targanica" i zamiast "Węgierska Górka", winno być "Cięcina z Abramowem, Przeniożyskami i Węgierską Górą".